Հայոց պատմություն: Մայիսի 22-25

<<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>> Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։ 1․ XIX դարի 50-70- ական թթ․ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում հստակորեն ո՞ր երկու հոսանքները սկսեցին առանձնանալ։ Առանձնացան պահպանողական և ազատական կամ լիբերալ հոսանքները։ […]

Առցանց ուսուցում: Հայոց պատմություն մայիսի 11-15

<<Հասարակական-քաղաքական հոսանքները>> Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ XIX դարի 50-70- ական թթ․ հայ հասարակական-քաղաքական կյանքում հստակորեն ո՞ր երկու հեսանքները սկսեցին առանձնանալ։ 50-70-ական թթ. գոյություն ունեցող բազմապիսի ուղղությունների մեջ ավելի հստակորեն զանազանվեցին պահպանողական ու ազատական հոսանքները: Ամփոփ ներկայացրե՛ք հայ պահպանողականների  հայացքները և ձգտումները։ Ներկայացրե՛ք մի քանի հայտնի հայ պահպանողականների։ Ներկայացրե՛ք հայ արմատական պահպանողականների ձգտումները։ Ըստ ձեզ, ինչու՞ էին […]

Հայոց Պատմություն ապրիլի 27-30 և մայիսի 4-8

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Արևելյան հարցի սրումը։ 1877-1878 թթ․ ռուս-թուրքական պատերազմը և հայերը>> թեման․ Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Միջազգային դիվանագիտության մեջ, ի՞նչ է ենթադրում Արևելյան հարցը։ Օսմանյան կայսրությունում ներգործությունն մեծացնելու համար XIX դ. կեսերին եվրոպական մեծ տերությունների միջև լարվեած վեճը շարունակվում էր: XVIII դարի վերջերից եկած միջազգային հարաբերությունները ստացել էր Արևելյան հարցի անվանումը։ Ի՞նչպիսի դրսևերումներ ունեցավ Արևելյան հարցը։ […]

Առցանց ուսուցում։ Հայոց պատմություն ապրիլի 13-17 և ապրիլի 20-23

Թեմաներ՝1-<<Զուգահեռ պատմություններ․ Եթե, ասենք, եթե>><<Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը XIX դարի առաջին կեսին>>2- <<Արևմտյան Հայաստանը XIX դարի սկզբներին և ռուս-թուրքական պատերազմները>> <<Զուգահեռ պատմություններ․ Եթե, ասենք, եթե>>Նախագիծը նախատեսված է ապրիլի 13-17-ի ուսումնական գործունեության համար։ Նախագծի ամփոփ նկարագրություն․ Սովորաբան ընդունված է պատմության մասին խոսելիս չտալ <<եթե>> հարցը, չօգտագործել <<եթե>>-ով սկսվող նախադասություններ և չկատարել <<եթե>> բառի օգտագործմամբ վերլուծություններ։ Դա […]

Հայոց պատմություն։ Հեռավար առցանց ուսուցում մարտի 30-ից ապրիլի 3-ը։

Առցանց ուսուցումՔոլեջի առաջին կուրսի ուսանողների <<Հայոց պատմություն>> առարկայի, մարտի 30-ապրիլի 3-ի  հանձնարարություններ Թեմաներ՝ <<Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին>>1- <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>><<Հայոց պետականության վերականգնման խնդիրը XIX դարի առաջին կեսին>>2- <<Արևելյան Հայաստանի միացումը Ռուսաստանին>> 1- <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>> Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Հնդկահայ ազատագրական կենտրոնը>>թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և […]

Հեռավար ուսուցում, Հայոց պատմություն

Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Մովսես Սարաֆկանի ազատագրական ծրագիրը։ Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը>> թեմանները․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեմանները համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։ Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Ինչու՞ 1768 թ․-ին հայերի շրջանում Հայաստանի ազատագրության գործի համար մեծ ոգևորություն էր առաջացել։Քանի որ ռուս-թուրքական […]

Առցանց ուսուցում Հայոց պատմություն

Թեմաներ՝ <<Ազատագրական պայքարը XVIII դարի երկրորդ կեսին>>1- <<Պայքարի գաղութահայ կենտրոնները․ Հովսեփ Էմին>>2- <<Մովսես Սարաֆյանի ազատագրական ծրագիրը։ Հայաստանի ազատագրության Հյուսիսային ծրագիրը>> 1- <<Պայքարի գաղութահայ կենտրոնները․ Հովսեփ Էմին>> Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Պայքարի գաղութահայ կենտրոնները․ Հովսեփ Էմին>>թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել […]

«Հայոց պատմություն» առցանց ուսուցում

<<Ազատագրական զինված պայքարը Սյունիքում XVIII դարում (1722-1730 թթ․)>>։ Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Ազատագրական զինված պայքարը Սյունիքում XVIII դարում (1722-1730 թթ․)>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։ Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Ի՞նչ նպատակով Սյունիք ժամանեց Ստեփան Շահումյանը։ Պատասխան՝ Վրաց ազատագրական […]

Առցանց ուսուցում, Հայոց պատմություն

<<Ազատագրական զինված պայքարը Արցախում XVIII դարում (1722-1731 թթ․)>>։ Կարդա՛լ և ուսումնասիրե՛լ <<Ազատագրական զինված պայքարը Արցախում XVIII դարում (1722-1731 թթ․)>> թեման․ (Կարող եք գտնել՝ <<Հայոց պատմություն>> 11 դասարանի դասագրքի մեջ։ Նախընտրելի է նայել Ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար նախատեսված դասագիրքը։ Կարող եք գտնել թեման համացանցից, բացի Wikipedia-կայքից։ Պատասխանե՛ք հետևյալ հարցերին․ Ի՞նչպիսի պատճառներով էր Պարսկաստանը 1722 թվականին թուլացել։ 18 […]

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы