Рубрика: Հայոց լեզու

Նամակ

1.Տրված տեղեկատվական տեքստը փոխադրե՛ք որպես նամակ:

Ֆրանսիայի Կանն քաղաքում բացվել է մանկության թանգարան, որտեղ ցուցադրվում են տարբեր դարաշրջանների ավելի քան 3500 խաղալիքներ, խաղեր և տիկնիկներ: Այստեղ կա հին եգիպտական մի տիկնիկ, որը շարժում է ձեռքերն ու ոտքերը: Տիկնիկը 4000 տարեկան է:
Կա նաև մի ինքնաթիռ, որ պատրաստված է 1870 թվին, այսինքն` առաջին իսկական ինքնաթիռից մի քանի տասնյակ տարի հետո: Այն գնել է թանգարանի հիմնադիր Ժան Կլոդ Բոդոն հնավաճառների շուկայից 10 ֆրանկով: Նման հնությունների կողքին կան նաև խիստ ժամանակակից էլեկտրոնային խաղալիքներ: Մանկության թանգարան ստեղծելու գաղափարը ծնվեց այն օրը, երբ Բոդոն աղբարկղում գտավ մի հին խաղատիկնիկ: Այժմ խաղալիքների հավաքածուն փոքրիկ քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է:

Բարև ձեզ, ես երեկ եղել եմ Ֆրանսիայի Կանն քաղաքում։ Քաղաքում բացվել է մանկության թանգարան, որտեղ ցուցադրվում են տարբեր դարաշրջանների ավելի քան 3500 խաղալիքներ, խաղեր և տիկնիկներ: Այստեղ կա հին եգիպտական մի տիկնիկ, որը շարժում է ձեռքերն ու ոտքերը, տիկնիկը 4000 տարեկան է։
Այնտեղ տեսա նաև մի ինքնաթիռ, որը պատրաստվել էր 1870 թվականին` առաջին իսկական ինքնաթիռից մի քանի տասնյակ տարի հետո: Այն գնել է թանգարանի հիմնադիր Ժան Կլոդ Բոդոն, հնավաճառների շուկայից` 10 ֆրանկով: Հետաքրքիր էր, որ նման հնությունների կողքին կան նաև խիստ ժամանակակից էլեկտրոնային խաղալիքներ: Մեզ պատմեցին, որ մանկության թանգարանն ստեղծելու գաղափարը ծնվել է այն օրը, երբ Բոդոն աղբարկղում գտավ մի հին խաղատիկնիկ: Այժմ խաղալիքների հավաքածուն փոքրիկ քաղաքի գլխավոր տեսարժան վայրերից մեկն է:

Рубрика: Հայոց լեզու

Թարգմանություն

Причина долголетия

Раби спросил однажды престарелого раби Иошую бен Карха:
— Чему ты обязан своим столь необыкновенным долголетием?
— Да мне это долголетие моё давно надоело, — ответил раби Иошуа.
— Учитель! — продолжал раби, — Это вопрос весьма серьёзный, и я должен его уяснить себе.
Отвечает раби Иошуа:
— Во всю жизнь мою взор мой не останавливался на облике человека злого и порочного.
Перед смертью раби Иошуи раби пришёл к нему за последним благословением.
Раби Иошуа произнёс:
— Да благословит тебя Бог дожить до половины моих лет.
— Почему не полностью?
— Но ведь и другим не пастухами же только быть (ведь найдутся и другие достойные занимать столь же почётное положение)?

Երկարակեցության պատճառը

Ռաբին մի անգամ հարցրեց տարեց ռաբի Յոշույա բեն Կարխին.
— Ինչի՞ն եք դուք պարտական ձեր այդ երկարակեցությամբ:
«Այո, ես արդեն շուտվանից հոգնել եմ այս երկարակեցությունից», — պատասխանեց ռաբի Իոշուան:
— Ուսուցիչ! — շարունակեց ռաբին, — սա շատ լուրջ հարց է, և ես ինքս պետք է դա հասկանամ:
Ռաբբին իոշուան պատասխանում է.
— Իմ կյանքի ընթացքում իմ հայացքը չէր կանգնում չար ու արատավոր մարդու վրա։
Ռաբի մահից առաջ Իոշու ռաբին եկավ նրա մոտ վերջին օրհնության համար:
Ռաբի Յոշուան ասաց.
— Աստված օրհնի ձեզ, որ ապրեք իմ կես տարիները:
— Ինչու՞ ոչ ամբողջը:
— Բայց մնացած բոլորն է՞լ միայն հովիվներ չլինեն (ի վերջո, կգտնվեն ուրիշներ, ովքեր արժանի կլինեն այդքան պատվավոր պաշտոն զբաղեցնել):

Рубрика: Հայոց լեզու

Աշտարակի բարբառով գրված հեքիաթի հատվածը փոխադրել գրական լեզվով։

Հ’առավօտը, լիսը վօր բ՛ացվէց, մէրս տավարը դուս հանէց, մի գ՛րվանքա բ՛ուրթ տվուց քվօրս, մի կտօր չօր հաց, գ՛նացինք։ Գնացինք, քվօրս շանց տվի քարափը, գ՛նաց կաննէց գ՛լխին, թէշին մանէց. էլի քարափը ծակվէց, թէշին ընկավ մէչը, կռացավ տէհավ, մի պառավ կնիկ նստած ա, բ՛արկացած ասէց. «Նա՛նի, թէշին տո՛ւր»։ Պառավն ասէց. «Վօրթի՛, հ’արի, վէ կալ, տար, յէս մէնձ կնիկ էմ, կարալ չէմ տէղիցս կաննիլ»։ Ախչիկը բ՛արկացած ասէց. «Արա գ՛ուռը վօ՞րդի ա»։ Ասէց. «Ձ՛օրի միչօվն հ’արի»։ Ախչիկը ձ՛օրի միչօվը վէր էկավ, տէհավ մի գաղի դ՛ուռ բ՛աց ա, նէքսէվ մտավ, կռացավ վօր թէշին վէ ունի, տէհավ, դուռը կա վօչ, ասէց. «Նանի՛, գուռը կօրցրի, հ’ո՞ւր ա»։ Նանն ասէց․ «Վօրթի, հըլա արի, բ՛ան պըտիմ ասիլ։ Գնաց պառավի կուշտը։ «Մի,— ասէց,— ավիլը վէ կալ, մէր տունը սրփա»։ Ախչիկը սրփէց պրծավ, պառավն ասէց, «Վօրթի՛, մէ՞ր տունն ա թամուզ, թէ՞ ձ՛է՞ր»։ Ախչիկը բ՛արկացած ասէց․ «Մէր տունը թամուզ ա, ձ՛էր տունը մուռտառ»։

Առավոտյան երբ լույսը բացվեց,մայրս տավարը դուրս հանեց, մի գրվանքա բուրդ ու մի կտոր չոր հաց տվեց քրոջս ձեռքը, ու գնացինք։ Գնացինք, քարափը ցույց տվեցի, գնաց կանգնեց գլխին ու սկսեց մանել իլիկը։ Քարափը բացվեց ու իլիկը ընկավ մեջը, կռացավ տեսավ, մի պառավ կին նստած էր, բարկացած ասեց. «Նանի՛, իլիկը տուր»։ Պառավը ասեց. «Որդի ջան, արի վերցրու, տար, ես մեծ կին եմ, չեմ կարողանում կանգնել»։ Աղջիկը բարկացած ասաց. «Դուռը որտե՞ղ է»։ Ասաց. «Ձորի միջով արի»։ Աղջիկը ձորի միջով սկսեց գնալ և տեսավ, որ մի գաղտնի դուռ բաց է, ներս մտավ, կռացավ, որ իլիկը բարձրացնի, տեսավ որ դուռը չկա, ասաց. «Նանի՛, ճանապարհը կորցրի, ու՞ր է»։ Նանին ասաց. «Որդի՛, ապա արի, բան պետք է ասեմ։ Գնաց պառավի մոտ։ Ասաց. «Ապա ավել վերցրու, մեր տունը մաքրի»։ Աղջիկը վերջացրեց, պառավն ասաց, «Որդի՛, մե՞ր տունն է մաքուր, թե՞ ձեր»։ Աղջիկը բարկացած ասաց. «Մեր տունը մաքուր է, ձեր տունը`կեղտոտ»։

Рубрика: Հայոց լեզու

Աշտարակի բարբառով գրված հեքիաթի հատվածը փոխադրել գրական լեզվով։

Հ’առավօտը, լիսը վօր բ՛ացվէց, մէրս տավարը դուս հանէց, մի գ՛րվանքա բ՛ուրթ տվուց քվօրս, մի կտօր չօր հաց, գ՛նացինք։ Գնացինք, քվօրս շանց տվի քարափը, գ՛նաց կաննէց գ՛լխին, թէշին մանէց. էլի քարափը ծակվէց, թէշին ընկավ մէչը, կռացավ տէհավ, մի պառավ կնիկ նստած ա, բ՛արկացած ասէց. «Նա՛նի, թէշին տո՛ւր»։ Պառավն ասէց. «Վօրթի՛, հ’արի, վէ կալ, տար, յէս մէնձ կնիկ էմ, կարալ չէմ տէղիցս կաննիլ»։ Ախչիկը բ՛արկացած ասէց. «Արա գ՛ուռը վօ՞րդի ա»։ Ասէց. «Ձ՛օրի միչօվն հ’արի»։ Ախչիկը ձ՛օրի միչօվը վէր էկավ, տէհավ մի գաղի դ՛ուռ բ՛աց ա, նէքսէվ մտավ, կռացավ վօր թէշին վէ ունի, տէհավ, դուռը կա վօչ, ասէց. «Նանի՛, գուռը կօրցրի, հ’ո՞ւր ա»։ Նանն ասէց․ «Վօրթի, հըլա արի, բ՛ան պըտիմ ասիլ։ Գնաց պառավի կուշտը։ «Մի,— ասէց,— ավիլը վէ կալ, մէր տունը սրփա»։ Ախչիկը սրփէց պրծավ, պառավն ասէց, «Վօրթի՛, մէ՞ր տունն ա թամուզ, թէ՞ ձ՛է՞ր»։ Ախչիկը բ՛արկացած ասէց․ «Մէր տունը թամուզ ա, ձ՛էր տունը մուռտառ»։

Առավոտյան բացվեց, մայրս տավարը դուրս հանեց, 500 գրամ բուրդ տվեց քրոջս ձեռքը, մի կտոր չոր հաց, ու գնացինք։ Գնացինք, քրոջս քարափը ցույց տվեցի, գնաց կանգնեց գլխին ու իլիկը սկսեց մանել։ Քարափը ծակվեց ու իլիկը ընկավ մեջը, կռացավ, որ վերցնի մի պառավ կին նստած էր, բարկացած ասեց. 《Նանի՛, իլիկը տո՛ւր》։ Պառավը ասեց. 《Որդի ջան, արի դու վերցրու, տար, ես մեծ կին եմ, չեմ կարողանում տեղիցս շարժվել։ Աղջիկը բարկացած ասաց.《 Բա ճանապարհը ու՞ր է》։ Պառավն ասաց. 《Ձորի միջով արի》։ Աղջիկը ձորի միջով սկսեց գնալ տեսավ մի գաղտնի դուռ բաց է, ներս մտավ, կռացավ, որ իլիկը բարձրացնի, տեսավ դուռը չկա, ասաց. 《Նանի՛, ճանապարհը կորցրի, ու՞ր է։ 》Նանին ասեց. 《Որդի՛, արի այստեղ մի բան ասեմ։ Գնաց պառավի մոտ։《 Մի ավել վերցրու ու մեր տունը մաքրի》 – ասաց պառավը։ Աղջիկը մաքրեց վերջացրեց, պառավն ասեց 《Որդի՛, մե՞ր տունն է մաքուր, թե՞ ձեր》։ Աղջիկը բարկացած ասաց. 《Մեր տունը մաքուր է, ձերը կեղտոտ է》։

Рубрика: Հայոց լեզու

Գրիգոր Զոհրապ | Այինկա

«Այինկա» նովելը սիրո պատմություն է, որի հերոսուհի Պերճուհին սիրահարվում է Սահակին: Սահակը աշխատում էր ոստիկանությունում և գյուղացիներից կտրված էր, այդ պատճառով՝ քանի որ Պերճուհին այինկաճիի դուստր էր, նրանք դադարեցնում են շփումը: Իրականում նրանք սիրում էին իրար, բայց Պերճուհին դառնում է Հակոբոսի՝ Սահակի եղբոր նշանածը, որը այինկաճիներու առաջնորդն ու ղեկավարն էր: Եղբայրները իրար դեմ են տրամադրվում: Սակայն Սահակն ու Պերճուհին նորից միանում են: Եղբայրները չէին կարող մի տան մեջ միասին ապրել, և այդ պատճառով նրանք կռվում են: Կռվի ժամնակ Սահակը սպանվում է: Պերճուհին նշանը հետ է տալիս, քանի Սահակի մահից հետո Պերճուհին զգացմունք չուներ Հակոբոսի հանդեպ: Այս պատմության մեջ կարևոր դեր ունի Սահակի և Պերճուհու սերը, որը չմարեց անգամ այդքան ժամանակ անց, այլ ավելի ու ավելի ուժեղացավ, ինչից հետո երբ նրանք հանդիպեցին աղբյուրի մոտ, հասկացան, որ զգում են այն ամենը, որը եղել էր այն ժամանակ։ Չնայած նրան, որ Պերճուհու համար պատվաբեր չէր Սահակի հետ ամուսնանալը, քանի որ նա ոստիկան էր, աղջիկը, միևնույն է, շարունակում էր սիրել նրան, անկախ ամեն ինչից։ Սիրո դեմ ամեն ինչ անզոր է, եթե մարդ սիրում է, նրան ոչինչ չի կարող խանգարել։

Рубрика: Հայոց լեզու

Ստեղծագործական աշխատանք «Հայրենի տունը»

Երբ հայրենի տան մասին խոսք է բացվում, մտաբերում եմ մի դեպք, որ հիշողությանս մեջ մանկությունից վառ է մնացել։

Մեր տունը գյուղի ծայրին էր` սահմանամերձ գոտում։ Ամեն անգամ երբ տագնապ էր լինում, հայրս վերցնում էր ինձ ու եղբորս, որպեսզի շուտ դուրս հանի տնից։ Մի անգամ երբ տագնապ եղավ, ես տեսա, որ հայրս դուրս վազեց առանց ինձ ու եղբորս, ես շատ զարմացա։ Ինձ թվում էր, թե հայրս խուճապի մեջ դուրս է վազում, և ես վազեցի նրա ետևից։ Երբ դուրս եկա տնից, հասկացա, որ այրվում է մեր հարևանի տունը, արկերից մեկը վնասել էր խողովակը, ինչից հրդեհ էր բռնկվել։ Ամբողջ գյուղը հավաքվել էր, որպեսզի օգներ դուրս բերելու մեր վիրավոր հարևանին տանից և հանգցնելու կրակը։ Բոլորը համախմբված էին, օգնում էին միմյանց, և ոչ մեկն անգամ չէր մտածում, որ տագնապ է, և պետք է փախչել, բոլորը միայն մտածում էին մեր հարևանի մասին, ում արագ դուրս հանեցին վառվող տանից։ 2 ժամ անց կարողացանք հանգցնել կրակը, իսկ մեր վիրավոր հարևանին օգնություն ցուցաբերեցին և տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Հրդեհից այրված տունը կարծես մոխրի կույտ լիներ, բայց երբ վիրավորը տուն վերադարձավ, նա անգամ չէր մտածում այդ տունը թողնելու մասին, քանզի դա իր հայրենի տունն էր։ Ամբողջ գյուղը օգնեց նրան, ամեն օր, մոտ 200 հոգով աշխատում էինք, որպեսզի վերանորոգենք մեր ընկերոջ տունը, և բոլորն ուրախ էին, հատկապես մեր հարևանը, քանի որ նա մնալու էր իր հայրենի տանը։

Երբ հայրենի տան մասին խոսք է բացվում, մենք բոլորս դառնում ենք միասնական, որովհետև բոլորն են հասկանում, թե մարդու համար ինչ կարևոր է այն, ինչ իրեն է հասել հեռավոր ժամանակներից։

Рубрика: Հայոց լեզու

Առաջադրանք

1․Լրացրեք շրջասությունները․

Ամենայն հայոց բանաստեղծ — Հովհաննես Թումանյան

Նորավեպի իշխան — Գրիգոր Զոհրապ

Հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց — Կոմիտաս

Հայերենի առաջին ուսուցիչ — Մեսրոպ Մաշտոց

Ավարայրի երգիչ — Եղիշե

Սպիտակ սավան —ձյուն

Ֆուտբոլի արքա — Պելե

2․Գրիր ածականից կազմված տասը հատուկ անուն։

Ազնիվ, Սիրուն, Գեղեցիկ, Քաջիկ, Համեստ, Անգին, Անուշ, Երջանիկ, Ազատ, Պայծառ։

3․Բացիր  հապավումները

ՄԱԿ— Միավորված ազգերի կազմակերպություն, ԱՊՀ— Անկախ պետությունների համագործակցությունը, ՀԷԿ— իդրաէլեկտրակայան, ՋԵԿ— Ջերմաէլէկտրակայան, բուհ- բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, ՆԳՆ— Ներքին գործերի նախարարություն, ՀՀ— Հայաստանի Հանրապետություն, ՌԴ— Ռուսաստանի դաշնություն, ԱԳՆ— Արտաքին գործերի նախարարություն։

Рубрика: Հայոց լեզու, Առցանց ուսուցում

Առցանց ուսուցում ապրիլի 30: Հայոց լեզու

 1. Լրացնել բաց թողնված տառերը:
  Ջրաղացի ճրագի լույսն էր կեն-անության միակ նշանը համատարած մթության մեջ:
  Ծերունին նայեց հանդիպակաց  ամպին, բարձրացավ ա-բարտակի վրա, քաշեց առա-ը հավաքված ճյուղերը, ապա մտավ ջրաղացը և դուռը կողպեց: Քամին վզվզում էր պատերի բացվածքներից, հափշտակում թափված հարդաշաղախ ալրափոշին և փաղչում զվարթաձայն:
  Ծեր ջրաղացպանը կրկին անցավ իր հանապազօրյա գործին` անշտապ կապելով ալրաթաթաղ գոգնոցը:
 2. Կետադրել տեքստը:
  Հետևյալ առավոտ`​ նախաճաշից հետո սեպուհներին ընդունեց Արծրունյաց նախարարը: Նրանք մի կիսամութ սրահ մտան զարդարված գորգերով ու գազանների մորթիներով: Նախարարն իր հսկա, փքուն մարմնով այնպես էր ընկմվել, միացել իր ծավալուն բարձին, որ շիկավառ մազ-մորուքով, կլոր, գեր դեմքի կաս-կարմիր այտերով առասպելական արարածի էր նմանվում: Անշարժ կյանք սիրող այդ  հղփացած մարդը աչքերն անտարբեր, սահեցնում էր ամեն բանի վվրա` չտեսնելով ոչ մի բան: Եվ առանց իր մեջ տեսածի մասին դիտողություն անելու` փակում էր լպրծուն կոպերը, կարծես քուն էր մտնում:

3. Նախադասություններում ընդգծված բառերը փոխարինել հականիշներով:
Եգիպտացորենի նոսր արտից մի ծեր կին դուրս եկավ:
Առատաձեռն ծերունին երազում դրախտ էր ընկել:
Այդ դեպքից հետո մարդիկ անվերջ փառաբանում էին գիտունին:
Երախտագետ պատանին այդ ցերեկ անակնկալ նամակ ստացավ:
Երեխաները ծառից մանր, բայց հասած  սալոր էին քաղել:

4.Բառաշարքում առանձնացնել հոմանիշների 5 եռյակ:
Ընչասեր — ագահ, աչքածակ, անկուշտ, անհագ

անվեհեր — արի, ազնիվ

վայրագ — ժանտ, անխիղճ, անգութ դաժան

ուղղամիտ — արդար, չիտակ,

լկտի — անամոթ, անպատկառ

անամոթ,

արդար,

անգութ,

աչքածակ,

կտրիճ,

 5.-ույթ վերջածանցով և տրված բառերի համապատասխան արմատներով կազմել 7 ածանցավոր բառ:
Սահմանակից, կենսաբեր, մրցություն, գունավոր, նորամուծություն, կեղեքել, շահամոլ, սրտագին, գերյալ, աշխատավարձ, վարորդ, վերջնահաշիվ, շքամուտք, վերելք:

Рубрика: Հայոց լեզու, Հաշվետվություն

Առցանց ուսուցում։ Հայոց լեզու ապրիլի 13-17

Գործնական աշխատանք

 1. Բառաշարքում ընդգծել ը գաղտնավանկ ունեցող բառերը:
  Վերջնագիծ, հյուրընկալ, նկարել, ակնթարթ, գլխարկ, խճանկար, արագընթաց, լեռնաբնակ, զրահ, նվագարան, փղձկալ, այծյամ, հնչյուն, վեհանձն, արթմնի, չվերթ:
 2. Բառաշարքում ընդգծել ապ- նախածանցն ունեցող բառերը:Ապրանք, ապաբախտ, ապուշ, ապակի, ապուպապ, ապօրինի, ապուխտ, ապագա, ապացույց, ապստամբ, ապավեն, ապառաժ, ապաստան, ապերախտ, ապար, ապտակ, ապրուստ, ապազգային, ապուր:
  3.Բառաշարքում ընդգծել անհոդակապ բառերը:
  Բնավեր, խճավազ, բազմազգ, խաղասաց, չվերթ, ագեվազ, բեռնատար, եռակողմ, ցլամարտ, գանձարկղ, ուղեկալ, հաղթանդամ, աղվեսագի, գինետուն, ձյունապատ, վազանց, արգավանդ, լուսանկար, հերարձակ:
  4Ընդգծել փոխաբերական իմաստով գործածված բառակապակցությունները:
  Թաց գետին, դառը խոսք, գույնզգույն ծաղիկներ, մայրացած հասկնիրհած դաշտերբախտի անիվ, բարդ խնդիր, սուր աչք, վարդագույն երազ, ննջող առվակ, փրփրուն ալիք, ծաղկած այգի, լալկան ուռենի:
  5. Շարքում
   գտնել հոմանիշ բառերի 8 
  զույգ:
  Արի, արագ, անզոր, հոյակապ, սնամեջ, անապական, գոռոզամիտ, աննկուն, ինքնահավան, անվեհեր, գեր, վճիտ, սքանչելի, ունայն, աննվաճ, մարմնեղ, թույլ, փութկոտ:
  6. Բաց թողնված տառերը լրացրո՛ւ:
  Վերջապես
   նրանք  հասան հռչակավոր Խաչաղ.յուրին: Առաջնորդը մագլցեց ժայռն ու անց.ի մոտից մի պարան կապեց, որպեսզի տղաները կառ.ելով բարձրանան քարանձավ: Քարանձավային լճակից թափվող առվակի մեղմ խոխոջունն էր լսվում: Ջուրն այնքան թափանցիկ էր, որ հատակի խի.ն ու ավազը  երևում էին: Արշավախմբի  .րոնումները ցն.ող  արցունք տվեցին: Տղաները այդ քարանձավից ոչ միայն նախամարդու իրեր գտան, այլ., բազմաթիվ ստորգետն. անձավներ, լճեր ու գետեր:
Рубрика: Հայոց լեզու

Առցանց աշխատանք,մարտի 30-ապրիլի 14,հայոց լեզու

1.Փոխիր տրված բառերի մուգ գրված տառերը և ստացիր նոր բառեր:
Գիրկ,տանձ,մանր,  կարագ, հոր, սարդ
2.Փակագծերում նշված բառերից ընտի՛ր ճիշտը և տեղադրի՛ր նախադասությամ մեջ:
Երեկոյան (բառաչում, մայում) էին մարգագետիններից տուն եկող կովերն ու հորթերը:
Մի կատաղի քամի (ճռնչաց, շառաչեց) այնպիսի սաստկությամբ, որ հնօրյա ծառերն արմատից սկսեցին տատանվել:
Գեղջուկի և երկրագործի համար սկսվել էր հողային աշխատանքների (եռուն, եռանդուն) շրջան:
Միայն սայլերին լծված (նժույգների, ձիերի) խրխնջյունն էր մերթընդմերթ ընդհատում լռությունը:
Քո պատմած դեպքը սովորական (հնարք, հնարանք) է, այլ, ոչ թե իրականություն:
3.Բացատրի՛ր դարձվածքները բառարանի օգնությամբ:
Իրար սրտից ջուր խմել –Մեկը մյուսի սրտովը լինել՝ խոսել՝ վարվել:
Հազար մաղով անցկացրած – մտածված, որոշված
Հիվանդի համար ջուր բերող – բարի մարդ
Գլխին կրակ թափել – ինչ որ մեկի վրա բարկանալ,
Կանաչ-կարմիրը կապել – ամուսնացնել
Կոպեկի համար մեռած – փողամոլ, ժլատ մարդ,
Ուրիշի բնում ձու ածել –Ուրիշին օգուտ տալ:
Ոտքի կոխան դարձնել –ոտնահարել, անարգել,
Փուշը մատից հանել – օգնել,
Գրքի մի երեսը կարդալ — Մարդու մի կողմը ճանաչել,
4.Լրացրե’ք բաց թողնված տառերը,  երկհնչյունները, կրկնակ բաղաձայնները:
Շինծու, կար-ասազանց,  առէջ,  բարօրություն, անջրդի,  տաշտակ, բացօթյա, անդորրություն,  անդրավարտիք,սիգապանծ,  խորդուբորդ,  կմախք,  կծկտուր,  ճեպընթաց, դշխոյական:
5.Կազմեցե’ք   6 բառ`   սյունակներից    ընտրելով  մեկական  արմատ.:

Խուլ                    խոտհարք

սեզ                     հանդակ

մասնիկ              դիմակահանդես

խոժոռ                երաշտահավ

մրջյուն               անտանելի

բեռ                     արծվաբույն

խլահավ, խոժոռադեմ, մրջնաբույն, հանդամաս, սիզախոտ

6.Յուրաքանչյուր   սյունակից   ընտրելով մեկական  նախածանց  և արմատ` կազմեցե’ք  6  նախածանցավոր   բառ:

Ենթ         անկյունագիծ

նախ       շրջադարձ

հար        գլխագին

արտ       տևողություն

վեր         մշտավառ

առ          սահմանապահ
առմիշտ, նախագիծ, հարատև, ենթագլուխ, արտասահման, վերադարձ

7.Յուրաքանչյուր սյունակից  ընտրելով մեկական վերջածանց և արմատ` կազմեցե’ք  6 վերջածանցավոր բառ:                  .

Ցանցաթաղանթ       ուք

խաչագող                  ան

կալվածատեր         ոն

քսայուղ                  յալ

հավելավճար         կեն

կովկիթ                   ույթ

գողոն, հավելյալ, քսուք

8.Տրված  զույգ  բառերից  ընտրեցե’ք  մեկական  արմատ  և  կազմեցե’ք   մեկական  բարդ  բառ:

Խոհական —  այլատարր- տարրախոհ

զմայլելի  —  մեծահոգի — հոգեզմայլ

որակազրկում — բարձրաբերձ — բարձրորակ

դրամապանակ – հիմնավոր — հիմնադրամ

արշավախումբ —  հաղթական — հաղթարշավ

պատվարժան – ինքնամեծար — մեծապատիվ

9.Առանձնացրե’ք հոմանիշային  6 զույգ:
Այգաբաց-արշալույս, անդրավարտիք-տաբատ, ամանոր-նավասարդ, արփի-արեգակ, փափագ-բաղձանք, արգասիք-արդյունք, թախիծ, նոխազ

10. Առանձնացնել հականիշային 6 զույգ:
Տերևազուրկ-սաղարթախիտ, սինլքոր-վեհանձն, երանգավառ-դժգույն, համր-խոսուն, չոր-տամուկ, տգեղ,խորդուբորդ-ողորկ,  վճիտ,

11.Փակագծում  տրված բառերը տեղադրեցե’ք  բաց թողնված  տեղերում` ենթարկելով անհրաժեշտ   փոփոխությունների:
  Ամռանը նա սիրում էր  նստել պատշգամբի   առաջ   փռված պարտեզում,      որտեղով      անցնում  էր  մեծ առուն .այն գալիս էր ընդարձակ հովիտը շրջապատող սարերից   և   գնում  դեպի դաշտերը:

(սար, փռել,  ամառ, որտեղ)

Որքան  մոտենում  էինք,  այնքան ավելի նշմարելի   էին դառնում գյուղի տներն ու այգիները, երդիկից ելնող ծխի սյուները:

(երդիկ, դառնալ, ծուխ, տուն)

Լիլիթի   վեր  սլացող հոգին   չէր  երկնչում  ոչ մի  խոչընդոտից   ,   ձգտում   էր  դեպի երկնասլաց   բարձրուքին նմանվող   ժայռերը,   տենչում  լեռների  երկնամերձ  սյանը   :(սյուն, խոչընդոտ, սլանալ, բարձունք)


Կապ, գործնական աշխատանք

Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության:
Առաջ, առթիվ, ի,  անկախ, հետ, մասին, առանց, համաձայն, սկսած, ըստ, մեջ, չափ, քան, առ, բացի, հանձին, պես, մինչև, համար, ի դեմս, նախքան, միջև, զատ, շուրջ, շնորհիվ, հանուն, վրա, որպես, փոխարեն, վերաբերյալ, չնայած, հեռու, հակառակ, մինչ, տակ, ներքո, նկատմամբ:
Տիկին Կարինե ճիշտն ասած պահանջը չհասկացա․․․

Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով:
ա) հանգամանքներին չնայելով-անկախ հանգամանքներին
բ)  առյուծի պես-Ինչպես առյուծը
գ) հրամանի համաձայն-ըստ հրամանի
դ) սովյալների օգտին-հօգուտ սովյալների
ե) սկսելուց առաջ-նախքան սկսելը
զ) հավատի համար-հանուն հավատի
է) այն մասին- սրա վերաբերյալ
ը) թշնամիների դեմ-ընդդեմ թշնամիների

Շարադրիր մտքերդ` ներկայացնելով գարնան անձրևը:
Գարնանն ամեն ինչ շատ գունեղ եմ։ Սիրում եմ գարնան գույները։Երբ թռչունները վերադառնում են իրենց բները,երբ ծառերը սկսում են ծաղկել և այլն․․․Եվ իհարկե գարնանից անբաժաան մասն է անձրևը, իմ կարծիքով գարնանն անձրև պետք է,քանի որ քաղաքի բոլոր ծառերն են ծաղկում և նրանք ջրի կարիք ունեն։ Գարնան անձրևը կարող է համարվել թարմացուցիչ,քանի որ ամբող քաղաքը թարմության բույրով է լցվում։ Հաճելի է գարնանը նայել անձրևի կաթիլներին․․․


Գործնական աշխատանք

Տրված բառերը տեղադրիր նախադասություններում ընդգծված բառերին փոխարինելով:

1.Եփվել, բորբոքվել:
Ջուրը թեյնիկում վաղուց արդեն եռում էր-եփել էր, բայց նա չէր նկատում: Բարկությունից արյունը եռում էր-բորբոքվել էր երակներում, սիրտը տակն ու վրա էր      լինում:

2.Ուղեկցել, ընկերություն անել, միանալ:

Ընկերացել է-Ընկերություն է անում դիմացի շենքում ապրող մի տղայի հետ: Ընկերացան-միացան , որ միասին անեն իրենց ուժերից վեր այղ գործը: Մինչև քաղաք ընկերանամ-ուղղեկցեմ քեզ, որ մենակ չգնաս:

3.Կռել, թակել, գանահարել, քննել:

Ավազակներն այնպես էին ծեծել-գանահարեցին խեղճին, որ ձին թողել ու փախել էր: Այնպես համառորեն է ծեծում-թակում դուռը, կարծես վստահ է, որ տանը մարդ   կա:
Երկաթը տաք-տաք են ծեծում-կռում:
Այդ հարցն այնքան ծեծեցին-քննարկեցին, որ ոչ մեկին այլևս չի հետաքրքրում:

4.Ավարտել, վերջը տալ (ուտել):

Գործը վերջացնելուց-ավարտելուց հետո, երկար ժամանակ դրան այլևս չէր անդրադառնում:
Մեկն իր բաժին միրգն արագ վերջացրել էր-վերջը տվել էր ու դունչը մեկնել վանդակի շուրջը խմբված երեխաներին, որ էլի տան: