Գործնական քերականություն

1.Կազմիր տրված գոյականների սեռական հոլովաձևերը:Ապարանքի, ամառվա, տարվա, հորաքրոջ, ձիու, ընկերուհու, կնքահոր, աղջկա, բնության, մարդկանց, կանանց, մորաքրոջ, գործընկերոջ, ամուսնու, ամպի, լեռան, այգու, տանտիկնոջ, օգնության, աշնան, սիրո, կորուստի, գառան, գիշերվա, Արամենց, անկյան, մոր:2. Կազմիր բառակապակցություններ`ընդգծելով հոլովական զուգաձևությունները:Շուշիի ազատագրում, Շուշվա կոլոլակՍուգի մեջ լինել, սգի թափորանկյան գագաթ, անկյունի խանութԼոռվա մարզ, Լոռիի բնությունձյան փաթիլ, ձյունի պես ճերմակհեռացումի խոսքեր, հեռացման հրամանմահի չափ, […]

Գործնական աշխատանք, բայեր

Ժողովուրդն իր սովորություններին երբեք չի դավաճանում:Բազմությունը, իր շարքերը  խտացնելով, հյուրերին տեղ է տալիս:Նա ում ասես կարողացավ իր կամքը պարտադրել:Դուք էլ կարող եք մեզ հետ գալ:Այդ ինչու են մարդիկ ձեզ վրա զարմանում:Ձեզ համար ծնողները ոչինչ չեն խնայել:2. Հետևյալ բայերին երկուական հոմանիշ գրեք: Հմայել — գերել, կախարդելԽնդրել — աղաչել, աղերսելՀավաքել — ժողովել, համախմբելԶայրանալ — կատաղել, բարկանալՎախենալ — երկյուղել, […]

Գործնական քերականություն

1.Կետերի փոխարեն մի այնպիսի բառ գրիր, որ աջ և ձախ գրված բառերի հետ բարդ  բառ կազմի: Վարդագույն-գունանկար ծաղկազարդ-զարդաքանդակ լրագիր-գրասեղան լեռնաշղթա-շղթայակապ ճերմակահեր-հերարձակ քանդակագործ-գործընկեր երգարվեստ-արվեստագետ հորեղբայր-եղբորորդի 2. Գրիր տրված բառերի նույնարմատ հականիշները: Անխռով — խռովկան խոտոր — անխոտոր երերուն — աներեր տարակուսելի — անտարակույս արտաքուստ — ներքուստ անզարդ — զարդարուն ամոթխած — անամոթ աղմկոտ — անաղմուկ արատավոր […]

Ճիշտն ու սխալը

Սխալ իմ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պես ճիշտ ինձ համար/մոտ/վրա/նման/հետ/պես ամսեկան ամսական   օրեկան օրական   ավելնորդ ավելորդ   կապնվել կապվել,   խաբնվել խաբվել   շնորհակալ եմ բոլորիցդ, ձեզնից շնորհակալ եմ բոլորին/ձեզ   սիրահարվել մեկի վրա սիրահարվել մեկին   բուն դա կենդանի է բուն կենդանի է   խոսքս ընկերոջս է վերաբերվում խոսքս ընկերոջս է վերաբերում   հույսով եմ հուսով եմ   դեպի հետ հետ […]

Ես սեբաստացի եմ

Ես սովորում եմ <<Մխիթար Սեբաստացի>> կրթահամալիրի քոլեջի 1-ին կուրսում։ Նախկինում սովորել եմ Երևանի Հ 181 Հիմնական դպրոցում։ Սեբաստացու կյանքը տարբերվում է սովորական դպրոցականի կյանքից։ Ի տարբերություն այլ դպրացների, այստեղ աշակերտները և ուսանողները սովորում են լինել ազատ իրենց մտքերում և սովորում են հաճելի, ազատ միջավայրում։ Կրթահամալիրում հաճախ կազմակերպվում են ճամբարներ և բանավեճեր, որոնց միջոցով աշակերտների մեջ […]

Գործնական աշխատանք

Բաց թողած տեղերում լրացրու և կամ եվ. ա/ ագեվազ, ալևետ, ալևոր, արևագալ, բևեռ, Գևորգ, գերեվարել, գինևետ, գինեվաճառ, գոտևորել, երբևէ, դափնեվարդ, երևույթ, Երևան, թեթևոտն, թերևս, կարեվեր, հարևան, հոգեվիճակ, ձևել, ոսկեվարս,  եվրոպացի, հետևակ, գինեվաճառ, ունևոր: բ/ կարևոր, համաեվրոպական, հետևակ, հոգևոր, հևասպառ, ոսկեվաճառ, ոսկևորված, պարգևել, սեթևեթ, եղրևանի, սերկևիլ, սևակնած, վազեվազ, ուղեվճար, ուղևորվել, ունևոր, իսկույն ևեթ, Եվրոպա,  եվրոպական, օթևան, […]

Առաջադրանք

Տեքստի թարգմանություն գրաբարից: Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին եւ գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում, ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, եւ եկ դու: Երեւեցո ինձ զերեսս քո եւ լսելի արա ինձ զբարբառ. զի բարբառ […]

Ֆլեշմոբյան առաջադրանք

1. Քանի՞ սխալ կա նախադասության մեջ:«Պատանեկան խանդավառությամբ օրական երեք անգամ կաշեկազմ գրքով հունարեն էր սովորում»: 2.Համապատասխանեցրու հայկական առածների սկիզբն ու ավարտը։ ա. աղոթքն իր տեղը                      1. թուրն իր տեղը բ. զուռնեն էնտեղ փչիր                2. որտեղ լսող կա գ. հացը […]

Առաջադրանք

նեղ ընծա նեղմիտ ոսկի իջնել ոսկեծուփ այր միտք այրուձի ելնել ծփալ ելևէջ նոր ձի նորընծա ողջ իրան ողջամիտ բարակ իմաստ բարակիրան նոր ունայն նորընտիր խոր ընտիր խորիմաստ ձեռք միտք ձեռնունայն Գտնել Հոմանիշները խրթին — դժվար — բարդ անվեհեր — խիզախ — անահ սքանչելի — հիանալի — հրաշագեղ սին — փուչ — դատարկ բաղձանք — իղձ […]

Գործնական աշխատանք

Նախադասությունների ճիշտ հաջորդականությունը գրիր և տեքտը վերականգնի՛ր:Քաղցած աղվեսը կախ ընկած ողկույզներով խաղողի վազ տեսավ: Նա ցանկացավ դունչը հասցնել խաղողին, բայց չկարողացավ: Հեռանալիս ինքն իրեն ասաց. «Ոչի՜նչ, դեռ խակ է»: Ուժ ու կարողություն չունենալու պատճառով հաջողության չեն հասնում, մեղքը գցում են պայմանների վրա: Հականիշները (հակաոակ իմաստ ունեցող բառերը) գտի՛ր և զույգ—զույգ գրի’ր:Միշտ- երբեք, անարատ- արատավոր, ոչնչացնել- ստեղծել , բացահայտ-գաղտնի, թույլ-ամուր վերջին-առաջին, համաձայնել-հրաժարվել, հանգստանալ-աշխատել, գտնել- կորցնել, հավաքել- վատնել , աջ-ձախ, քնած-արթուն: […]

Создайте веб-сайт на WordPress.com
Начало работы