Рубрика: Без рубрики

Դիպլոմային աշխատանք

ԵՐԵՎԱՆԻ «ՄԽԻԹԱՐ ՍԵԲԱՍՏԱՑԻ» ԿՐԹԱՀԱՄԱԼԻՐԻ ՔՈԼԵՋ

Դիպլոմային աշխատանք

Մասնագիտություն՝ Համակարգչային գեղարվեստական ձևավորում

Թեմա՝ Հավելվածների ավտոմատացումն ու կառավարումը «Docker» ծրագրային ապահովման միջոցով

Ուսանող՝ Վլադիմիր Կարոյան

Ղեկավարներ՝ Գեղամ Խաչատրյան, Կարինե Մացակյան և Լենա Նալբանդյան

Դիպլոմային նախագիծ՝ աշխատանքի տարբերակ

Դիպլոմային նախագիծ` պրեզենտացիա

Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Վաճառքի կազմակերպում

Վաճառքի գործընթացը կազմված է մի քանի փուլերից: Դրանք են՝ պոտենցիալ հաճախորդի հայտնաբերում, հեռանկարային գնորդների դասակարգում, այսինքն` հետագա ինֆորմացիայի ստացումը, հաճախորդի հետ կոնտակտի հաստատում, ապրանքի ցուցադրում, վաճառքի գործընթացի ավարտում, հետիրացումային սպասարկում:

Ընկերության մյուս կարևոր խնդիրներից մեկը գնային քաղաքականության մշակումն ու ընտրությունն է: Կազմակերպության գնային որոշումների ընդունման վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ՝ ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին:

Ներքին գործոնների թվին են դասվում կազմակերպության մարքեթինգաին նպատակները, մարքեթինգային համալիրի ռազմավարությունը, ծախսերի չափերը և գործունեության կազմակերպումը: Արտաքին միջավայրի ազդեցության գործոններն են հանդիսանում շուկաների բնույթը, պահանջարկի մակարդակը, մրցակցությունը, տնտեսությունը, առևտրային միջնորդները, կառավարությունը և այլն: Գիտենալով պահանջարկի գրաֆիկը, ծախսերի հաշվարկային գումարը, մրցակիցների գները, տնտեսական և սոցիալական պայմանները, միջնորդների նկատառումները, ֆիրման պատրաստ է ընտրելու իր ապրանքի գինը: Կազմակերպությունների համար կարևորագույն խնդիր է համարվում ապրանքների վաճառքի կազմակերպումը, սպառողներին դրանց ներկայացումն ու իրացման խթանումը: Իրացման խթանումը մարքեթինգային կամպանիայի հիմնական բաղկացուցիչն է: Այն կարելի է սահմանել հետևյալ կերպ. Իրացման խթանումը բազմապիսի դրդող միջոցների ամբողջություն է (գլխավորապես` կարճաժամկետ, որոնք կոչված են արագացնելու կամ մեծացնելու սպառողներին կամ դիլերներին առանձին ապրանքների (ծառայությունների) վաճառքը:

Վաճառքի խթանման նպատակները բխում են ապրանքի մարքեթինգային նպատակներից: Խթանման կոնկրետ նպատակները տարբերվում են կախված նպատակային շուկայի տեսակից: Սպառողների խթանման նպատակներն են`ապրանքի ավելի ինտենսիվ օգտագործման խրախուսումը, դրա գնումը ավելի մեծ փաթեթավորմամբ, այլ մարդկանց տեղեկացնելը օգտագործվող ապրանքի մասին, խրախուսելը այն սպառողների կողմից ապրանքի ձեռք բերմանը, ովքեր գնում են մրցակիցնրի արտադրանքը: Սեփական վաճառողներին խթանելիս`պետք է խրախուսել նրանց `պահպանել նոր ապրանքը, ապահովել ավելի մեծ թվով հաճախորդների այցելություններ և բարձրացնել ոչ սեզոնային ապրանքների վաճառքը:

Վաճառքի խթանման միջոցներին կարելի է հասնել տարբեր միջոցներով: Այդ պայմաններում մարքեթինգային ռազմավարություն մշակողը հաշվի է առնում շուկայի տեսակը և վաճառքի խթանման կոնկրետ նպատակները այդ ոլորտում, գոյություն ունեցող կոնյուկտուրան, օգտագործվող միջոցներից յուրաքանչյուրի շահութաբերությունը:Խթանները պետք է առաջարկվեն կամ բոլորին, կամ միայն անհատների որոշակի խմբերի, օրինակ, պարգևատրում կարելի է տալ միայն նրանց, ովքեր ներկայացնում են արկղերի կափարիչը: Որոշ երկրներում , ընդհանրապես, վիճակախաղ չի կարելի կազմակերպել, այլ դեպքերում,վիճակախաղի չեն կարող մասնակցել ֆիրմային ծառայող ընտանիքների անդամները և որոշակի տարիքի չհասած անհատները:

Եթե վաճառքի խթանման ծրագրի տևողությունը չափազանց կարճ է, շատ սպառողներ չեն կարողանում օգտվել առաջարկվող արտնութնուններից, քանի որ, հենց այդ պայհին, նրանք, հնարավոր է չունեն կրկնվող գնումների հնարավորություն: Եթե միջոցառումները չափազանց երկար են ձգվում, առաջարկը կորցնում է իր հետաքրքրությունը:

Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Ի՞նչ է SMM–ը:

Social Media Marktig-ը սոցիալական ցանցերում ապրանքների և ծառայությունների առաջխաղացումն է:SMM-ը հանդիսանում է արդյունավետ գործիք, որի օգնությամբ սոց. ցանցերից, ֆորումներից, բլոգերից, հանրույթներից հաճախորդներ են ներգրավվում կայք:Սպառողների ուշադրությունը կարելի է գրավել, գնել գովազդի միջոցով: Իսկ թիրախային լսարանի վստահությունը չի կարելի գնել, այն կարելի է միայն վաստակել: Սոց. մեդիա պլատֆորմները հանդիսանում են թիրախային լսարանի հետ փոխազդեցության ժամանակակից գործոններ:SMM-ի միջոցով կարելի է լուծել այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են` բրենդինգ, բրենդի առաջխաղացում հավատարմության և ճանաչելիության ավելացում PR կազմակեևպության կայքի հաճախելիության բարձրացումSMM-ը պահանջված է ինչպես խոշոր կազմակերպությունների, շուկայի առաջատարների, այնպես էլ փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունների մոտ, որոնք օգտագործում են այն սեփական առաջխաղացման և հաճախորդների հետ կապերի բարելավման համար:SMM-ի հիմնական առավելությունն է անցկացվող միջոցառումների ԲԱՐՁՐՈՐԱԿ ԱՐԴՅՈՒՆՔԵՐԻ համեմատ ներդրումների ՑԱԾՐ ԳԻՆԸ:Ի դեպ սոցիալ մեդիա մարքեթինգը ենթադրում է կայքի պարտադիր օպտիմալացում (SEO), ինչպես նաև էջերի նպատակային և ճիշտ կառավարում:

Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Եկամտային հարկ

Եկամտային հարկը ՀՀ պետական բյուջե վճարվող պետական հարկ է։ Եկամտային հարկ վճարողներ են համարվում ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Հայաստանի Հանրապետության ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք հարկային տարում Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվել են 183 և ավելի օր կամ որոնց կենսական շահերի կենտրոնը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Հայաստանի Հանրապետության ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք են համարվում այն ֆիզիկական անձինք, որոնք, վերը նշված կարգավորումներին համապատասխան, չեն հանդիսանում ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք:

Եկամտային հարկով հարկման օբյեկտ է համարվում՝

 • ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար՝ ՀՀ աղբյուրներից և (կամ) ՀՀ-ից  դուրս գտնվող աղբյուրներից ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ ՀՀ-ում հաշվառված անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների ձեռնարկատիրական եկամուտների,
 • ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց համար՝ ՀՀ աղբյուրներից ստացվող համախառն եկամուտը, բացառությամբ մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող և (կամ) մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ աղբյուրներից եկամուտ ստացող ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց մշտական հաստատությանը վերագրվող եկամուտների, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական գործունեությունից ստացվող եկամուտների:

Եկամտային հարկի դրույքաչափերը

 • Եթե ՀՀ հարկային օրենսգրքի 150-րդ հոդվածով առանձին եկամուտների մասով այլ դրույքաչափեր սահմանված չեն, ապա հարկման բազայի նկատմամբ եկամտային հարկը հաշվարկվում է հետևյալ դրույքաչափերով.
ԺամանակահատվածԵկամտային հարկի դրույքաչափը
2020 թվականի հունվարի 1-ից23 տոկոս
2021 թվականի հունվարի 1-ից22 տոկոս
2022 թվականի հունվարի 1-ից21 տոկոս
2023 թվականի հունվարի 1-ից20 տոկոս

 Եկամտային հարկի հաշվարկների և այլ փաստաթղթերի ներկայացումը և հարկի վճարման ժամկետները

ՆերկայացնողՀաշվարկի (այլ փաստաթղթի) տեսակՀաշվետու ժամանակաշրջանՀաշվարկի (այլ փաստաթղթի) ներկայացման ժամկետՀարկի վճարման ժամկետ
Հարկային գործակալՎարձու աշխատողի և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձի անհատական տվյալների գրանցման հայտԱշխատողի կողմից աշխատանքը փաստացի սկսելու օրվան նախորդող օրվա ավարտը, իսկ աշխատանքի ընդունելու օրն աշխատանքը փաստացի սկսելու դեպքում՝ մինչև աշխատանքի ընդունելու օրվա ժամը 14:00-ն
Հարկային գործակալԵկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական հաշվարկամիսՄինչև յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալՄինչև յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ
Հարկային գործակալՏեղեկություններ ֆիզիկական անձանց եկամուտների և եկամտային հարկի մասինտարիՄինչև յուրաքանչյուր հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ
Հարկային գործակալի պարտականություններից ազատված եկամուտ վճարողի աշխատողներԵկամտային հարկի և սոցիալական վճարի ամսական պարզեցված հաշվարկամիսՄինչև յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալՄինչև յուրաքանչյուր ամսվան հաջորդող ամսվա 20-ը ներառյալ
Ֆիզիկական անձԵկամտային հարկի և սոցիալական վճարի տարեկան հաշվարկտարիՄինչև յուրաքանչյուր հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալՄինչև յուրաքանչյուր հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ապրիլի 20-ը ներառյալ
Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Շահութահարկ

Շահութահարկը որոշելիս հաշվառումն իրականացվում է հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրությամբ սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե Օրենքով չեն նախատեսվում դրանց կիրառման առանձնահատկությունները:

Շահութահարկ վճարող են հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները:

 Շահութահարկով հարկվող օբյեկտը

Ռեզիդենտների համար հարկվող օբյեկտ է համարվում Հայաստանի Հանրապետության տարածքում և նրա սահմաններից դուրս ստացվող հարկվող շահույթը:

Ոչ ռեզիդենտների համար հարկվող օբյեկտ է համարվում հայաստանյան աղբյուրներից ստացվող հարկվող շահույթը:

Որն է հարկվող շահույթը

Հարկվող շահույթը հարկատուի համախառն եկամտի (հաշվետու տարում հարկատուի բոլոր եկամուտների հանրագումարի` անկախ ստացման աղբյուրներից) և օրենքով նշված նվազեցումների դրական տարբերությունն է: Ընդ որում` նվազեցումների միևնույն գումարը համախառն եկամտից հանվում է միայն մեկ անգամ:>

Հարկվող շահույթ = Համախառն եկամուտ – Նվազեցումներ > 0

Որոնք են նվազեցումները

Օրենքով սահմանված են նվազեցումների հետևյալ տեսակները՝

 • ծախսեր,
 • կորուստներ,
 • այլ նվազեցումներ

Եկամտի վճարման աղբյուրի մոտ շահութահարկ չի պահվում, եթե՝

 • այդ եկամուտները վճարվել են ոչ ռեզիդենտի առանձնացված ստորաբաժանմանը և այդ փաստը հիմնավորվում է համապատասխան փաստաթղթերով ,
 • հայաստանյան աղբյուրներից եկամուտներ վճարվում են ոչ ռեզիդենտին, որի գրանցման երկրի հետ գործում է կրկնակի հարկումը բացառելու վերաբերյալ Համաձայնագիր, ըստ որի վճարված եկամուտների մասով հարկերը վճարվում են ոչ ռեզիդենտի գրանցման երկրում: Այս դեպքում անհրաժեշտ է սերտիֆիկատ-դիմումի առկայությունը: Վերջինիս բացակայության դեպքում հարկային գործակալը չի ազատվում ոչ ռեզիդենտի շահութահարկի հաշվարկման և վճարման պարտավորությունից:
Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

ԱԱՀ (ավելացված արժեքի հարկ)

Ապրանքների մատակարարումից կամ աշխատանքների կատարումից կամ ծառայությունների մատուցումից հաշվարկված և դրանց ձեռք բերման դիմաց հարկային հաշիվներում առանձնացված (ապրանքների ներմուծման դեպքում՝ մաքսային մարմիններին վճարած) ԱԱՀ-ի գումարների դրական տարբերությունը փոխանցվում է պետական բյուջե սահմանված ժամկետում:

Ո՞ր գործարքներն են հարկվում ավելացված արժեքի հարկով

ԱԱՀ-ով  հարկման օբյեկտ է համարվում. 

 • ապրանքների մատակարարումը,
 • աշխատանքների կատարումը,
 • ծառայությունների մատուցումը,
 • ապրանքների ներմուծումը:

ԱԱՀ-ով հարկման օբյեկտ չի համարվում`

 • ապրանքի մատակարարումը, եթե ապրանքի մատակարարման վայրը, օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի համաձայն, չի համարվում Հայաստանի Հանրապետությունը,
 • բեռների, փոստի և (կամ) ուղևորների՝ ցանկացած տեսակի տրանսպորտային միջոցով փոխադրման տրանսպորտային ծառայության մատուցման գործարքը, եթե այն սկսվում և ավարտվում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս:

Ո՞ր գործարքները չեն հարկվում ավելացված արժեքի հարկով

Ավելացված արժեքի հարկով չեն հարկվում` 

— ԱԱՀ վճարող համարվող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ օրենքով հաստատված ցանկում ընդգրկված այն ապրանքները, որոնք ենթակա չեն ակցիզային հարկով հարկման,
— այն ապրանքների մատակարարումը, աշխատանքների կատարումը և ծառայությունների մատուցումը, որոնք ազատված են ԱԱՀ-ից (տես ստորև):

Ովքե՞ր են համարվում ԱԱՀ վճարողներ

Ցանկացած կազմակերպություն, անհատ ձեռնարկատեր և նոտար (բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության՝ ի դեմս պետական մարմինների, ՀՀ համայնքների՝ ի դեմս համայնքային կառավարչական հիմնարկների և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, ովքեր ԱԱՀ վճարող են համարվում կամավորության սկզբունքով հայտարարություն ներկայացնելու դեպքում), որի կողմից նախորդ օրացուցային տարում իրականացրած գործարքների հարկվող շրջանառությունը գերազանցում է 115 միլիոն դրամը (ԱԱՀ-ի շեմը) համարվում է ԱԱՀ վճարող:

 Որո՞նք են ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափերը

Օրենքով սահմանված է ԱԱՀ-ի երկու դրույքաչափ` 

 • 20% (եթե հարկի գումարը ներառված է ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության գնի մեջ, ապա ԱԱՀ-ն հաշվարկվում է ապրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ամբողջ արժեքի նկատմամբ 16.67% հաշվարկային դրույքաչափով),
 • 0%, այսինքն` զրոյական դրույքաչափ (այս դրույքաչափը սովորաբար կիրառվում է ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների արտահանման դեպքում, ինչպես նաև այն ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների համար, որոնք ձեռք են բերվում Հայաստանում դիվանագիտական և նրանց հավասարեցված կազմակերպությունների կողմից):

Ինչպե՞ս է հաշվարկվում ԱԱՀ-ի գումարը
Հաշվետու ժամանակաշրջանում (դա ամիսն է) ապրանքների մատակարարման կամ աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման բոլոր գործարքներից հաշվարկվում է ամբողջ ԱԱՀ-ն (1), հաշվետու ժամանակաշրջանում (դա ամիսն է) հաշվարկվում է ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների ձեռքբերման կամ ներմուծման բոլոր գործարքների հարկային հաշիվներում (մաքսային կամ հարկային հայտարարագրերում) առանձնացված ամբողջ ԱԱՀ-ն (2), և (1)-ից հանվում է (2)-ը։ Արդյունքում ստացվում է ԱԱՀ-ի այն գումարը, որը պետք է վճարել բյուջե:

ԱԱՀ-ից ազատվում են, մասնավորապես. 

 • հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների, մանկապատանեկան ստեղծագործական և գեղագիտական կենտրոնների, երաժշտական, նկարչական, արվեստի և գեղարվեստի ուսումնական հաստատությունների, մարզադպրոցների, արհեստագործական ուսումնարանների, որակավորման և վերաորակավորման, միջնակարգ մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կողմից ուսուցման ծառայությունների մատուցումը,
 • դպրոցական գրերի և նոտայի տետրերի, նկարչական ալբոմների, մանկական և դպրոցական գրականության, դպրոցական ուսումնական հրատարակությունների, բուհերի, մասնագիտացված գիտական կազմակերպությունների, Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հրատարակած գիտական և ուսումնական հրատարակությունների օտարումը,
 • գիտահետազոտական աշխատանքների կատարումը,
 • նախադպրոցական հիմնարկներում երեխաներին պահելու, տուն-ինտերնատներում, մանկատներում, արատներ ունեցող երեխաներ կամ հաշմանդամներ խնամող հաստատություններում, ծերանոցներում գտնվող անձանց խնամքի հետ կապված ծառայությունների մատուցումը,
 • թերթերի և ամսագրերի օտարումը,
 • թաղման բյուրոների, գերեզմանատների, ինչպես նաև մահվան և հուղարկավորության հետ կապված ծիսական բնույթի այլ աշխատանքների կատարումը, ծառայությունների մատուցումը և համապատասխան պարագաների օտարումը,
 • կրոնական ծիսակատարությունների կազմակերպման ծառայությունների մատուցումը, կրոնական կազմակերպություններին կրոնական պարագաների օտարումը, ինչպես նաև կրոնական կազմակերպությունների կողմից այդ պարագաների օտարումը. 
 • ապահովագրական և վերաապահովագրական ծառայությունների մատուցումը,
 • կենսաթոշակային ապահովման ծառայությունների մատուցումը,
 • բանկերի, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակիցների, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների, վարկային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ֆինանսական որոշակի գործառնությունները և ծառայությունները,
 • պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաների, բժշկական տեխնիկայի և բժշկական նշանակության ապրանքների օտարումը, բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայությունների մատուցումը,
 • սուբսիդիաների, սուբվենցիաների և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող` ապրանքի մատակարարումը, աշխատանքի կատարումը և (կամ) ծառայության մատուցումը, եթե նշված ծրագրերն արժանացել են Կառավարության ձևավորած մասնագիտական հանձնաժողովի դրական եզրակացությանը,
 • հասարակական, բարեգործական և կրոնական կազմակերպությունների կողմից ապրանքների անհատույց մատակարարումը, աշխատանքների անհատույց կատարումը և (կամ) ծառայությունների անհատույց մատուցումը,
 • Կառավարության սահմանած ցանկում նշված թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարերի օտարումը,
 • օրենսգրքով սահմանված կարգով բարեգործական որակված ծրագրերի շրջանակներում իրականացվող գործարքները:
Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Ակցիզային հարկ

Ակցիզային հարկը վճարվում է ապրանքներն արտադրողների կողմից դրանց օտարման համար Հայաստանի տարածքում։

Ո՞ր ապրանքատեսակներն են հարկվում ակցիզային հարկով

Ակցիզային հարկով հարկվող ապրանքատեսակներն են գարեջուրը, խաղողի և այլ գինիները, սպիրտը (բացառությամբ՝ խաղողի գինենյութից ստացված կոնյակի սպիրտի) և սպիրտային խմիչքները, ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչները, սիգարները, սիգարելաները և սիգարետները՝ ծխախոտով կամ դրա փոխարինիչներով, բենզինը, հում նավթը և նավթամթերքները, դիզելային վառելիքը, նավթային գազերը և գազանման այլ ածխաջրածինները (բացառությամբ բնական գազի), օրենքով սահմանված արժեք կամ արտադրման տարեթիվ և շարժիչի ծավալ ունեցող ավտոմեքենաները, շարժիչային յուղերը:

Ինչպե՞ս է որոշվում ակցիզային հարկը

Ակցիզային հարկը որոշվում է ակցիզային հարկով հարկման բազայի (բացթողման գին, մաքսային արժեք, կամ ծավալ) նկատմամբ ակցիզային հարկի դրույքաչափը կիրառելով:

Որոնք են ակցիզային հարկի դրույքաչափերը

Ակցիզային հարկի հաշվարկման դրույքաչափերն են`

ԱՊՐԱՆՔԻ
ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ` ԸՍՏ ԱՏԳԱԱ-Ի
ԱՊՐԱՆՔԱԽՄԲԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸՀԱՐԿՄԱՆ ԲԱԶԱՅԻ ՄԻԱՎՈՐԸԱԿՑԻԶԱՅԻՆ ՀԱՐԿԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԸ (ԴՐԱՄ)
2203գարեջուրտեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր30 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 105 դրամ
2204խաղողի գինիներտեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր10 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 100 դրամ
2205վերմուտ և խաղողի այլ գինիներ, որոնք պարունակում են բուսական և արոմատիկ էքստրակտներտեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր50 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան1 լիտրի համար 750 դրամ
2206խմորման ենթարկված այլ ըմպելիքներ (խնձորի սիդր, պերրու (տանձի սիդր), մեղրաըմպելիք), բացառությամբ պտղային և հատապտղային գինենյութիտեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտրներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր25 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 270 դրամ
2207էթիլային սպիրտտեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր (100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով) ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր (100-տոկոսանոց սպիրտի վերահաշվարկով)50 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 900 դրամ
2208սպիրտային խմիչքներտեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի) կամ 1 լիտր ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 լիտր50 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 լիտրի համար 500 դրամ
2403ծխախոտի արդյունաբերական փոխարինիչներ1 կիլոգրամ1500
2709հում նավթ և նավթամթերքներ1 տոննա27000
2711
(բացառությամբ 2711 11-ի և 2711 21-ի)
նավթային գազեր և գազանման այլ ածխաջրածիններ (բացառությամբ բնական գազի)1 տոննա1000
271011Բենզին1 տոննա25000
2710Դիզելային վառելիքմաքսային արժեք կամ 1 տոննա10 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 տոննայի համար 32500 դրամ
271019810շարժիչային յուղերտեղական արտադրության դեպքում` բացթողնման գին (առանց ավելացված արժեքի հարկի և ակցիզային հարկի) կամ 1 կգ ներմուծման դեպքում` մաքսային արժեք կամ 1 կգ10 տոկոս, բայց ոչ պակաս, քան 1 կգ-ի համար 400 դրամ
8703 բացառությամբ 8703 10,
8703 21 101,
8703 21 901,
8703 22 101,
8703 22 901,
8703 23 199,
8703 23 909,
8703 24 101,
8703 24 901,
8703 31 101,
8703 31 901,
8703 32 191,
8703 32 901,
8703 33 191,
8703 33 901,
8703 90 10 և
8703 90 901-ի
25.0 մլն. դրամ և ավելի մաքսային արժեք ունեցող կամ մինչև 2 տարին ներառյալ թողարկման տարեթիվ և 4500 սմ3 և ավելի շարժիչի աշխատանքային ծավալ ունեցող թեթև մարդատար ավտոմեքենաներներմուծման դեպքում` մ
Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

ՀՍԿԻՉ ԴՐԱՄԱՐԿՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պարտավոր են կիրառել հսկիչ դրամարկղային մեքենա (այսուհետ` ՀԴՄ) հետևյալ տնտեսվարող սուբյեկտները՝
1) կազմակերպությունները, 
2) անհատ ձեռնարկատերերը, 
3) նոտարները:

 Ում վրա չի տարածվում ՀԴՄ-ի կիրառության պահանջը
Նշված պահանջը չի տարածվում ՀՀ-ում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների, ՀՀ կենտրոնական բանկի, առևտրային բանկերի, դրանց մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների, գործառնական գրասենյակների (կետերի), ինչպես նաև վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական և վերաապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական միջնորդային գործունեություն իրականացնող անձանց, արժեթղթերի շուկայի մասնագիտացված մասնակիցների, գրավատների, վճարահաշվարկային կազմակերպությունների վրա՝ այդ գործունեության տեսակների մասով:

ՀԴՄ-ի տեղադրման վայրը
ՀԴՄ-ն տեղադրվում է առևտրի օբյեկտի, շրջիկ առևտրի կետի, առևտրի իրականացման վայրի վաճառատեղի, աշխատանքի կատարման վայրի կամ ծառայության մատուցման վայրի այն հատվածում, որտեղ կատարվում է վճարումը:

Ում նկատմամբ են կիրառելի կանխիկ դրամով վճարումների կատարման և ընդունման նկատմամբ սահմանված սահմանափակումները
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կանխիկ դրամով վճարումների դեպքում պետք է պահպանվեն կանխիկ դրամով վճարումների կատարման և ընդունման նկատմամբ ՀՀ հարկային օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումները: Այդ պահանջները կիրառվում են`
• կազմակերպությունների
• ԱԱՀ վճարող համարվող անհատ ձեռնարկատերերի նկատմամբ:

Ում վրա չեն տարածվում կանխիկ դրամով վճարումների կատարման և ընդունման նկատմամբ սահմանված սահմանափակումները 
ՀՀ հարկային օրենսգրքի 386-րդ հոդվածով սահմանված սահմանափակումները չեն տարածվում՝ 
• Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների և հյուպատոսական հիմնարկների, դրանց հավասարեցված միջազգային կազմակերպությունների,
• Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի, 
• առևտրային բանկերի, դրանց մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների, գործառնական գրասենյակների (կետերի), 
• վարկային կազմակերպությունների, արտարժույթի առք ու վաճառքի գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի վրա (այդ գործունեության տեսակների մասով):

Կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակումները
Կանխիկ դրամով վճարումների նկատմամբ կիրառվում են հետևյալ սահմանափակումները.

ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԿԱՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄ
գումարի վճարումգումարի ընդունում
յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով գումարի վճարման առավելագույն չափմեկ ամսվա ըն-թացքում այդպիսի գործարքների հանրագումարի մասով առավելագույն չափյուրաքանչյուր գործարքի դիմաց կանխիկ դրամով գումարի ընդունման առավելագույն չափմեկ ամսվա ընթացքում այդպիսի գործարքների հանրագումարի մասով առավելագույն չափմանրածախ առևտրում ապրանքների մատակարարման, աշխատանքների կատարման կամ ծառայությունների մատուցման յուրաքանչյուր գործարքի դիմաց անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձից կանխիկ դրամով գումարի ընդունման առավելագույն չափեթե մանրածախ առևտրում ապրանքների մատակարարման համար սահմանված կարգով դուրս է գրվում ԱԱՀ-ի վերադարձի հարկային հաշիվ
300 հազար դրամ*3 միլիոն դրամ*300 հազար դրամ*3 միլիոն դրամ*3 միլիոն դրամ*առավելագույն չափ չի կիրառվում

* ներառյալ` ԱԱՀ-ի գումարը

Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Բնապահպանական հարկ

Բնապահպանական հարկը բնապահպանական միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների գոյացման նպատակով պետական բյուջե վճարվող հարկ է։

Բնապահպանական հարկ վճարողներ են համարվում բնապահպանական հարկով հարկման օբյեկտ համարվող գործունեություն և (կամ) գործառույթ իրականացնող կազմակերպությունները և ֆիզիկական անձինք

Բնապահպանական հարկով հարկման օբյեկտներ են համարվում՝

 • մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետումը
 • ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքը
 • ընդերքօգտագործման, արտադրության և (կամ) սպառման թափոնները՝
 • շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների՝

Որքան են բնապահպանական հարկի դրույքաչափերը

Մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար

 • Արտանետման անշարժ աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է մթնոլորտային օդ արտանետված վնասակար նյութերի փաստացի ծավալի նկատմամբ՝ հետևյալ դրույքաչափերով (հաշվի առնելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 167-րդ հոդվածի 2-5-րդ մասերով սահմանված դրույթները).
Մթնոլորտային օդն աղտոտող վնասակար նյութերԴրույքաչափը հաշվետու ժամանակաշրջանում արտանետված յուրաքանչյուր տոննայի համար (դրամ)
Փոշի1800
Ածխածնի մոնօքսիդ240
Ազոտի օքսիդներ (վերահաշված՝ ըստ ազոտի երկօքսիդի)14800
Ծծմբային անհիդրիդ1800
Քլոր12000
Քլորոպրեն90000
Մթնոլորտային օդն աղտոտող այլ (սույն աղյուսակում չնշված) նյութեր, որոնց մասով արտանետումների փաստացի ծավալները գերազանցում են օրենսդրությամբ սահմանված կարգով մթնոլորտային օդ վնասակար նյութեր արտանետելու թույլտվություններով նախատեսված սահմանային թույլատրելի արտանետումների ծավալը, կամ որոնց մասով բացակայում են մթնոլորտային օդ վնասակար նյութեր արտանետելու թույլտվությունները, կամ թույլտվություններում նշված չեն սահմանային թույլատրելի արտանետումներըԴօդ = 900 դրամ/ՍԹԿ, որտեղ ՍԹԿ — ն օդում տվյալ նյութի միջին օրական սահմանային թույլատրելի խտությունն է (կոնցենտրացիա)
 • Արտանետման շարժական աղբյուրներից մթնոլորտային օդ վնասակար նյութերի արտանետման համար բնապահպանական հարկը՝
Բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցի խումբըՏարեկան դրույքաչափը (դրամ)
Բեռների փոխադրման համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ, որոնց առավելագույն զանգվածը չի գերազանցում 3.5 տոննան5000
Բեռների փոխադրման համար նախատեսված` 3.5 տոննայից ավելի, բայց ոչ ավելի, քան 12 տոննա առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ10000
Բեռների փոխադրման համար նախատեսված` 12 տոննայից ավելի առավելագույն զանգված ունեցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ15000
Ավտոտրանսպորտային միջոցի արտադրության տարին
Շարժիչի հզորություն1-ին տարի՝ յուրաքանչյուր ձիաուժի մասով2-րդ տարի՝ յուրա-քանչյուր ձիաուժի մասով3-րդ տարի՝ յուրաքան-չյուր ձիաուժի մասով4-րդ տարի՝ յուրաքան-չյուր ձիաուժի մասով5-րդ տարի՝ յուրաքան-չյուր ձիաուժի մասով6-րդ տարի՝ յուրաքան-չյուր ձիաուժի մասով7-րդ տարի՝ յուրա-քան-չյուր ձիաուժի մասով8-րդ և դրան հաջորդող յուրա-քանչյուր տարի՝ յուրա-քանչյուր ձիաուժի մասով
մինչև 50 ձիաուժ2.5 դրամ2.5 դրամ2.5 դրամ3 դրամ3.5 դրամ4 դրամ4.5 դրամ5 դրամ
51-80 ձիաուժ5 դրամ5 դրամ5 դրամ6 դրամ7 դրամ8 դրամ9 դրամ10 դրամ
81-100 ձիաուժ7.5 դրամ7.5 դրամ7.5 դրամ9 դրամ10.5 դրամ12 դրամ13.5 դրամ15 դրամ
101-150 ձիաուժ10 դրամ10 դրամ10 դրամ12 դրամ14 դրամ16 դրամ18 դրամ20 դրամ
151-200 ձիաուժ12.5 դրամ12.5 դրամ12.5 դրամ15 դրամ17.5 դրամ20 դրամ22.5 դրամ25 դրամ
201-250 ձիաուժ15 դրամ15 դրամ15 դրամ18 դրամ21 դրամ24 դրամ27 դրամ30 դրամ
251-300 ձիաուժ17.5 դրամ17.5 դրամ17.5 դրամ21 դրամ24.5 դրամ28 դրամ31.5 դրամ35 դրամ
301 և ավելի ձիաուժ25 դրամ25 դրամ25 դրամ30 դրամ35 դրամ40 դրամ45 դրամ50 դրամ


Շարժիչի հզորությունը կիլովատերով արտահայտված լինելու դեպքում համապատասխան հզորության նկատմամբ կիրառվում է 1.36 գործակից:  Այլ ինքնագնաց մեքենաների և մեխանիզմների, ինչպես նաև լողամիջոցների համար բնապահպանական հարկի դրույքաչափը սահմանվում է վերոնշյալ աղյուսակի վերջին սյունով սահմանված համապատասխան (ըստ շարժիչի հզորության) դրույքաչափի կրկնապատիկի չափով

Ծածկագիրը` ըստ արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկիԱվտոտրանսպորտային միջոցի նկարագիրըԴրույքաչափը (դրամ)
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում շահագործվող ավտոտրանսպորտային միջոցների բանած գազերում վնասակար նյութերի (ածխածնի օքսիդի, ածխաջրածինների, ծխայնության) պարունակության սահմանային թույլատրելի
նորմաների սահմաններում կատարվող արտանետումների դեպքումնորմաների սահմաններից ավելի` վերոգրյալ նյութերից առնվազն մեկի գծով արտանետումների դեպքում
8703 21-8703 33մարդատար ավտոմեքենաներ՝ նախատեսված մինչև տասը մարդ (ներառյալ` վարորդը) տեղափոխելու համար37507500
8702մարդատար ավտոմեքենաներ՝ նախատեսված տասը և ավելի մարդ (ներառյալ՝ վարորդը) տեղափոխելու համար, բացառությամբ 8702 90 90 ծածկագրով դասակարգվող տրանսպորտային միջոցների10 00020 000
8704 218704 31բեռների փոխադրման համար՝ հինգ տոննայից ոչ ավելի առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ500010 000
8704 228704 32բեռների փոխադրման համար՝ հինգ տոննայից ավելի, բայց ոչ ավելի, քան 20 տոննա առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ10 00020 000
8704 23բեռների փոխադրման համար` 20 տոննայից ավելի առավելագույն զանգվածով շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցներ15 00030 000


Ջրային ռեսուրս վնասակար նյութերի և (կամ) միացությունների արտահոսքի համար

Ջրային ռեսուրս անմիջապես և (կամ) կենտրոնացված ջրահեռացման ցանցեր և այլ ջրային համակարգեր վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսքի համար բնապահպանական հարկը հաշվարկվում է հարկման բազայի (ջրային ռեսուրս անմիջապես և (կամ) կենտրոնացված ջրահեռացման ցանցեր և այլ ջրային համակարգեր վնասակար նյութերի և միացությունների արտահոսքի փաստացի ծավալի` տվյալ ջրահեռացման ցանցը սպասարկող մաքրման կայանով չմաքրվող վնասակար նյութեր և միացություններ պարունակող արտահոսքերի ծավալի, իսկ մաքրման կայանների բացակայության կամ դրանց չաշխատելու դեպքում` վնասակար նյութեր և միացություններ պարունակող արտահոսքերի ամբողջ ծավալի) նկատմամբ հետևյալ դրույքաչափերով (հաշվի առնելով ՀՀ հարկային օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի 2-5-րդ մասերով դրույթները).

Արտանետվող վնասակար նյութեր և միացություններԴրույքաչափը հաշվետու ժամանակաշրջանում արտահոսքի յուրաքանչյուր տոննայի համար (դրամ)
Կախված նյութեր5300
Ազոտ ամոնիակային5100
Թթվածնի կենսաբանական պահանջ18400
Նավթամթերք204600
Պղինձ1023900
Ցինկ1023900
Սուլֆատներ100
Քլորիդներ30
Նիտրիտներ511500
Նիտրատներ1100
Ընդհանուր ֆոսֆոր40000
Դետերգենտ (լվացող քիմիական) նյութեր102300
Ծանր մետաղների աղեր511500
Ցիան և ցիանի միացություններ511500
Այլ վնասակար նյութեր և միացություններ՝ սույն աղյուսակում չնշված այն վնասակար նյութերը և միացությունները, որոնց մասով արտահոսքի փաստացի ծավալները գերազանցում են ջրօգտագործման թույլտվություններով նախատեսված՝ կեղտաջրերում վնասակար նյութերի և միացությունների սահմանային թույլատրելի արտահոսքի ծավալները, կամ բացակայում են ջրօգտագործման թույլտվությունները, կամ ջրօգտագործման թույլտվություններում նշված չեն սահմանային թույլատրելի արտահոսքի ծավալները, կամ ջրահեռացման համակարգերի օգտագործման և հեռացվող ջրերի մաքրման կանոններով նախատեսված սահմանային թույլատրելի արտահոսքերի ծավալները որոշված չենԴջուր = 10000 դրամ/ՍԹԿձկն որտեղ՝ ՍԹԿձկն-ն ձկնատնտեսական նպատակով օգտագործվող ջրում տվյալ նյութի կամ միացության սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան է
Рубрика: ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ

Ակցիզային դրոշմանիշեր և դրոշմապիտակներ

Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների ցանկը սահմանված է ՀՀ հարկային օրենսգրքի 389-րդ հոդվածի 1-ին մասով։

Ակցիզային դրոշմանիշերով դրոշմավորման ենթակա չեն՝
• ԱՏԳԱԱ 2204, 2205, 2206, 2208 ծածկագրերին դասվող` մինչև 0.05 լիտր տարողությամբ տարաներով տարայավորված խմիչքները,
• ԱՏԳԱԱ 2208 ծածկագրին դասվող` մինչև 9 տոկոս ներառյալ սպիրտայնություն ունեցող սպիրտային խմիչքները։
Դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա չեն՝
• ԱՏԳ ԱԱ 0405, 0406, 0901, 0902, 0903 00 000, 1806 և 2101 ծածկագրերին դասվող` մինչև 100 գրամ (ներառյալ) կամ 100 գրամից առավելագույնը 10 տոկոս շեղումով պարունակություն ունեցող՝ տարայավորված (փաթեթավորված) ապրանքները։

Հայաստանի Հանրապետության տարածքում արտադրված կամ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված՝ շշալցված կամ ցանկացած այլ կերպ տարայավորված (փաթեթավորված)` դրոշմապիտակներով դրոշմավորման ենթակա ապրանքների վրա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում օտարման ցանկացած փուլում դրոշմապիտակի առկայությունը պարտադիր է, եթե այդ ապրանքներն օտարվում են նույն տարայավորմամբ (փաթեթավորմամբ) ու ապրանքային տեսքով՝ առանց քաշը (ծավալը) փոփոխելու։

Ո՞Ր ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ 

ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՉԵՆ՝
• ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ՈՐՊԵՍ ՈՒՂԵԿՑՈՂ ԲԵՌ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ՝ ԵՏՄ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ, ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ԵՒ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՉԱՓԵՐԸ ՉԳԵՐԱԶԱՆՑՈՂ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
•  ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 391-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿՐՈՂ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԱՐՏԱՀԱՆՎՈՂ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՒ ԱՆՄԱՔՍ ԱՌԵՒՏՐԻ ԽԱՆՈՒԹՈՒՄ ՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ
• ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՒ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՀԱՎԱՍԱՐԵՑՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԴՐՈՇՄԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԸ՝ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ԿՈՂՄԻՑ ՏՐՎՈՂ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Չօգտագործված ակցիզային դրոշմանիշերը և (կամ) դրոշմապիտակները վերադարձվում են դրանց ստացման ամսվան հաջորդող վեցամսյա ժամկետում: Նշված ժամկետը հարկային մարմնի կողմից հարկ վճարողի դիմումի հիման վրա երկարաձգվում է դիմումում նշված ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան 90 օրով: